• Making the shoe world brighter, one step at a time •
ΕΠΙΛΕΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στη σωστή τιμή
   ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  με αγορές άνω των 40€
   ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ενημέρωση παραγγελίας
  211 2261 274
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ παραγγελίας
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  με αγορές άνω των 40€

Όροι χρήσης

1. Η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» δημιούργησε τον δικτυακό τόπο estep.gr, για την διάθεση των προϊόντων της στους χρήστες. Η χρήση του estep.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του estep.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Χρήση των υπηρεσιών μπορούν να κάνουν μόνον ενήλικες. Η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του estep.gr, ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. Το estep.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο estep.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα της.

3. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο estep.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Οι χρήστες αποδέχονται, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του estep.gr

4. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την επιχείρηση σε τρίτους.

5. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης κάθε σελίδας μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις σχετικά με τα εμπορεύματα και τις τιμές. Η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για κάθε τροποποίηση ιδίως σχετικά με την κατασκευή, μορφή, χρώμα και όρους παράδοσης και εκτελέσεως των εμπορευμάτων. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην επιχείρηση.

6. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του estep.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Αν και η επιχείρηση «step» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του estep.gr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, ή άλλων συστημάτων προστασίας).

7. Η επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της, μέσω του estep.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Η επιχείρηση «step» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα, μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στα πλαίσια τα οποία προβλέπονται από το νόμο. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να σας θέτουμε ερωτήματα σε σχέση με την καταλληλότητα των τελευταίων. Η συμμετοχή σε αυτά τα ερωτηματολόγια είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να απομονώσουμε τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εκπρόσωπο μας. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 & 13 του ν. 2472/1997.

8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα κατά τόπο δικαστήρια των Αθηνών.

9.Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το estep.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» στον αριθμό 2112261274. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση «Βαλλιάνος Α. Ιωάννης, Εμπόριο Ειδών Υπαδηματοποιίας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ estep.gr